Prijsverhoging

Geachte mevrouw en of mijnheer,

Doormiddel van het schrijven van deze nieuwsbrief willen wij u informeren over een ophanden zijnde prijsverhoging voor het komende stallingsjaar 2019-2020.

Caravanstalling Walcheren heeft een prijsbeleid waarin u een normaal betaalbaar tarief betaald voor onze diensten. Echter reeds geruime tijd (enkele jaren) investeren we in het verbeteren van onze diensten en faciliteiten zonder extreme prijsverhogingen als gevolg

De onderstaande kostenposten zijn in vergelijking tot enkele jaren geleden bij de laatste prijsmutatie fors gestegen.

  • Transport/vervoerskosten
  • Bewakingskosten
  • Onderhoudskosten faciliteiten

De toename van deze kostenposten heeft ervoor gezorgd dat de kwaliteit van onze diensten aanzienlijk is toegenomen. De stalling is nu bijv. voorzien van 24/7 camerabewaking wat ervoor moet zorgen dat uw eigendommen nog veiliger staan Hierdoor vinden wij het redelijk dat onze tarieven een verhoging krijgen.

Per 1 september 2019 zullen wij het stallingstarief verhogen met €3,50 voor het nieuwe stallingsjaar. Het nieuwe stallingtarief wordt dus €47,50 per strekkende meter, per jaar inclusief de BTW.

De kosten van halen of brengen door onze medewerkers van of naar de camping zijn afhankelijk van de afstand. Kortafstanden tot 7,5 kilometer (Aagtekerke, Meliskerke, Zouteland, Oostkapelle, etc.) kosten vanaf 1 september 2019 €20,- per keer. De Langafstanden dus alles verder dan 7,5 kilometer bijv. Vlissingen, Vrouwenpolder of Middelburg kost vanaf 1 september 2019 €30,- per keer.


Wij realiseren ons terdege dat een prijsverhoging vervelend is, maar rekenen op uw begrip.

Mocht u nog vragen hebben, dan zijn wij graag bereid deze te beantwoorden. U kunt ons bereiken per e-mail of het vertrouwde 0118-562658 telefoonnummer. Let op u kunt alleen bellen binnen de openingstijden Maandag, dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag en zaterdag bereikbaar vanaf 09:00 t/m 18:00 uur. Zon- en feestdagen zijn wij als bedrijf gesloten.

Met vriendelijke groet,
Familie Simonse

Team Caravanstalling Walcheren